Nghị định 123 là gì? Quy định về lĩnh vực, sản phẩm nào?
Nghị định 123 là gì? Quy định về lĩnh vực, sản phẩm nào?

Nghị định 123 là một trong những nghị định quan trọng có ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp, công ty, tổ chức hiện nay. Chính bởi vậy mà việc tìm hiểu về nghị định này sẽ giúp bạn thực hiện được công việc kinh doanh đúng pháp luật để từ đó mang đến những hiệu quả tốt nhất.

Nghị định 123
Nghị định 123

Nghị định 123 quy định việc gì?

Hiện nay có rất nhiều nghị định khác nhau được xây dựng trong mỗi ngành nghề, lĩnh vực để đảm bảo hoạt động diễn ra theo đúng pháp luật. Đối với các doanh nghiệp, công ty kinh doanh thì chắc chắn sẽ phải hiểu rõ về Nghị định số 123. Vậy nghị định này sẽ quy định việc gì?

Nghị định 123 có những quy định liên quan đến hoạt động chứng từ, hóa đơn
Nghị định 123 có những quy định liên quan đến hoạt động chứng từ, hóa đơn

Theo đó, Nghị định 123 sẽ quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn trong các công việc liên quan đến cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa, sử dụng chứng từ khi thực hiện các công việc liên quan đến lệ phí, thu thuế, thu phí. Bên cạnh đó, nghị định này còn quy định về quyền hạn, nhiệm vụ cũng như trách nghiệm của các cơ quan, tổ chức hay cá nhân trong việc sử dụng, quản lý và sử dụng chứng từ, hóa đơn.

Có thể nói, đây là một nghị định vô cùng quan trọng bởi nó sẽ quy định đến chứng từ, hóa đơn trong các hoạt động buôn bán, kinh doanh. Mà hiện nay trên thị trường các doanh nghiệp, công ty kinh doanh cực kỳ lớn. Bởi vậy mà đây sẽ là nghị định vô cùng quan trọng và được sử dụng rất nhiều.

Nghị định 123 áp dụng cho những đối tượng như thế nào?

Mỗi nghị định khi được xây dựng cũng sẽ hướng tới những đối tượng nhất định khác nhau. Những đối tượng sẽ được liệt kê đầy đủ và chuẩn xác để giúp các hoạt động được đảm bảo đúng pháp luật và mang đến hiệu quả tốt nhất. Vậy, Nghị định số 123 được áp dụng cho những đối tượng nào? Theo đó, nghị định sẽ áp dụng cho những đối tượng như sau:

 • Cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa: Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh. Những đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa. Những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ hợp tác. Liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã. Các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp
 • Cá nhân, tổ chức mua dịch vụ, hàng hóa.
 • Những tổ chức thu lệ phí, thu thuế, phí.
 • Những tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 • Những người nộp lệ phí, nộp thuế phí, phí.
 • Những tổ chức, cá nhân có liên quan đến sử dụng, quản lý chứng từ, hóa đơn.
 • Những cơ quan hải quan.
 • Những cơ quan thuế.
 • Những tổ chức nhận in chứng từ, hóa đơn.
 • Những đơn vị cung cấp phần mềm tự in chứng từ.
 • Tổ chức cung cấp các dịch vụ chứng từ, hóa đơn điện tử.

Những tổ chức, cá nhân này sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng bởi nghị định. Chính vì vậy mà nếu bạn hay doanh nghiệp của bạn có các hoạt động kinh doanh, mua bán sẽ phải tìm hiểu rõ về nghị định để có được những hoạt động đúng pháp luật và hạn chế rủi ro.

Việc mua bán hóa đơn, chứng từ sẽ được quy định cực kỳ chi tiết
Việc mua bán hóa đơn, chứng từ sẽ được quy định cực kỳ chi tiết

Hành vi nào bị cấm trong Nghị định 123?

Trong Nghị định cũng sẽ có những quy định về các hành vi sẽ bị cấm trong hoạt động chứng từ, hóa đơn. Các doanh nghiệp, cá nhân sẽ phải hiểu rõ những hành vi bị cấm để có được những hoạt động kinh doanh đúng pháp luật. Theo đó, Nghị định 123 đã quy định những hành vi bị cấm như sau:

Đối với cá nhân, tổ chức cung cấp, bán hàng hóa, dịch vụ và những tổ chức, cá nhân có quyền liên quan

Những tổ chức hay cá nhân có hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ... sẽ có những quy định riêng về hành vi bị cấm. Cụ thể như sau:

 • Đưa hối lộ, thực hiện các hành vi bất chính liên quan đến chứng từ, hóa đơn.
 • Truy cập trái phép nhằm làm sai lệch hay phá hủy hệ thống chứng từ, hóa đơn.
 • Có hành động cản trở công chức thuế, hay các nhân viên thuế thực hiện nhiệm vụ.
 • Có những hành vi gian dối trong quá trình sử dụng chứng từ, hóa đơn.
Các hoạt động liên quan đến hóa đơn thường rất nhạy cảm
Các hoạt động liên quan đến hóa đơn thường rất nhạy cảm

Đối với những công chức thuế

Đối với những người làm công việc thuế thì cũng có những quy định riêng về hành vi bị cấm. Theo đó, các hành vị bị cấm của công chức thuế được quy định trong Nghị định 123 như sau:

 • Có hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra về chứng từ, hóa đơn.
 • Có những hành vi nhằm che giấu, bao che hay có sự thông đồng cho các doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình sử dụng chứng từ, hóa đơn.
 • Có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho các tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch mua bán hóa đơn.

Những hành vi bị cấm sẽ được quy định rõ nhằm giúp các bên liên quan đến công tác hóa đơn, chứng từ sẽ có những chuẩn mực công việc đúng theo quy định của pháp luật. Bởi vậy mà các doanh nghiệp, người liên quan đến hoạt động chứng từ, hóa đơn sẽ phải chú ý và nắm rõ những quy định trong Nghị định 123.

Những hành vi bị cấm sẽ được xử lý theo đúng pháp luật. Chính bởi vậy mà bất kỳ doanh nghiệp, công ty nào cũng phải hiểu rõ nghị định để thực hiện được đúng và hiệu quả hơn.

MARKETING TOOLS (FREE)

TÀI NGUYÊN MMO

SEEDING TƯƠNG TÁC MXH

CỬA HÀNG ĂN VẶT

CÙNG CHUYÊN MỤC